• ذهن نا آرام

    ذهن نا آرام

    دانلود کتاب تنها نتايج اين افکار خياليش را در شکل ملالت ، افسردگي و کهنگي حس مي کند و همين کيفيت انديشه گري مداوم ذهن از فکري به فکر ديگر ، دقيق انديشي را از ذهن سلب مي کند و انتزاعي انديشي را جايگزين مي کند. در کتاب پيش رو در مورد ذهن ناآرام و فشار رواني و کنترل آن پرداخته شده و به تمام موضوعات مرتبط مانند بي قراري، شکست دل، ذهن ...

    جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۲ بهمن ۱۳۹۶  

    مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان